Úvodní stránka

Vítejte na našich stránkách, které jsou věnovány focení psů, psích sportů a dalších zvířat.

Welcome to our website dedicated to shooting dogs, dog sports and other animals.


Veškeré fotografie na tomto webu podléhají autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.
Není možné je volně šířit, měnit a upravovat bez mého souhlasu.
All photos on this site is subject to copyright law No. 121/2000 Collections.
It is impossible to distribute, modify, and edit them without my permission.

Komentáře nejsou povoleny.